Ürün Kodu: 1613
Kategoriler:

Kullanım Amacı

Fungi Kit

Fungi Kit, kedi, köpek, kemirgen, at, domuz ve sığırlarda Microsporium, Trichophyton, Epidermophyton, Malassezia ve Candida etkenlerinin neden olduğu fungal infeksiyonlarının tanısında kullanılan bir kittir.

Kit Çalışma Prensibi

Fungal infeksiyonlar, deri, tırnak, saç ve stratum korneum gibi keratinize dokuları etkileyen mikotik etkenlerin neden olduğu infeksiyonlardır. Fungi Kit, Dermatofit Red Kit, Candida Rainbow Kit ve Malassezia Purple Kit olmak üzere 3 farklı tanı kitinden oluşmaktadır. Dermatofit Red Kit, Microsporium, Trichophyton, Epidermophyton etkenlerinin; Candida Rainbow Kit, Candida albicans, Candida krusei, Candida tropicalis, Candida glabrata, Candida kefyr, Candida parapsilosis etkenlerinin; ve Malassezia Purple Kit ise Malassezia sp. etkeninin tanısında kullanılmaktadır.

Dermatofit Red Kit, Dermatofit etkenlerinin büyümeleri esnasında renginin sarıdan kırmızıya doğru bir renk değişikliği göstermesi esasına dayanır. Candida Rainbow Kit, Candida etkenlerinin büyümeleri esnasında oluşan üremelerde açık yeşil, mor, mavi ve krem renklerin oluşması esasına dayanır. Malassezia Purple Kit, Malassezia etkenlerinin büyümeleri esnasında oluşan üremelerde leylak renginin oluşması esasına dayanır. Petri kapları 28-32 °C’de inkube edildiğinde, renk değişikliği ikinci günden sonra görülmeye başlar. Petri kapları oda ısısında (25 °C’de) inkube edilirse renk değişikliği 0-12 gün içinde görülmektedir. Bu süreler dışında oluşan herhangi bir renk değişikliği pozitif olarak değerlendirilmemektedir.

Fungi Kit, numuneyi kültüre etme sürecini kolaylaştıran bir plaka şekline sahiptir ve etkenlerin birbirleriyle örtüşmeden büyümesine izin verir, bu da onların görselleştirilmesini kolaylaştırır. Böylece fungal etkenlerinin tanımlanmasını ve üreyen kolonilerden selefon bant ile hazırlanan preparatlarının bir mikroskop altında incelenmesini kolaylaştırmaktadır.

whatsapp